About Me

About Me

My name is Magi Mai, international Clairvoyant and certified Theta Healing® Practitioner based in Basingstoke, Hampshire. I am a registered member of The British Psychic and Medium Association (BP-MA).

Welcome to my website where you'll find all the information you need to learn more about my services and what I can offer you.

I am a highly gifted Clairvoyant, Clairsentient and Psychic with 30 years worth of experience. I discovered my abilities as a teenager when I found a pack of Tarot cards and started performing readings without knowing the meanings of the cards. Everything came to me naturally and felt like I had always done this.
As a Clairvoyant and Clairsentient I am able to tap into a spiritual energy and pass on messages from the higher realms: the Creator of all that is, the Universe, Angels and Spirit Guides.

I specialise in Tarot Cards, Lenormand Oracle Cards, Angel Cards and Numerology readings. I poses further abilities such as reading energy field, seeing one's aura and past lives.

Whatever issues you may be facing within your life, I am here to offer my support and guidance to help you in finding your best path. I offer warm, non-judgmental approach and make my clients feel comfortable and at ease during my sessions to find answers to their questions.

My readings are a unique experience, completely tailored to your individual requirements. I can offer face to face, telephone and video readings all over the world.Nazywam się Magi Mai, jestem wróżką, jasnowidzem oraz terapeutą Theta Healing®, mieszkającą w Basingstoke w Wielkiej Brytanii. Od 30 lat posługuję się Kartami Tarota, Kartami Lenormand, Anielskimi i numerologią. Mój dar odkryłam będąc nastolatką, kiedy to natknąwszy się na karty Tarota, zaczęłam rozkładać je przyjaciołom i rodzinie. Niesamowite w tym wszystkim było to, że intuicyjnie znałam znaczenie kart oraz potrafiłam przepowiadać przeszłe, teraźniejsze i przyszłe wydarzenia, a także widzieć poprzednie wcielenia.

Wraz z moim rozwojem duchowym, odkryłam dar jasnowidzenia, jasnoczucia i jasnowiedzy. Posiadam również dar widzenia aury oraz komunikację z Wyższymi Istotami, takimi jak Bóg-Kreator wszystkiego, Wszechświatem, Aniołami oraz Przewodnikami Duchowymi.

W mojej pracy pomagam ludziom znaleźć drogę do szczęścia i miłości, pokazuję jak można rozwiązać problemy oraz jak osiągnąć sukces i spełnić marzenia. Moje wróżby są bardzo osobiste, indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta, naładowane pozytywną energią, mają na celu zainspirować klientów i pokazać to co jest 'niewidoczne dla oka'.

Jestem zarejestrowanym członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Wróżek i Medium - The British Psychic and Medium Association (BP-MA) oraz certifikowanym terapeutą Theta Healing®.