Services

Services

I offer the following readings:

• Tarot cards
• Lenormand oracle cards
• Angel cards
• Numerology
• Past lives and karma readingWykonuję sesje z użyciem następujących kart:

• Tarot
• Karty Lenormand
• Karty Anielskie
• Numerologia
• Poprzednie wcielenia i karma