Services

Services

I offer selection of services including:

• Psychic reading (mixture of card reading, numerology and mediumship)
• Tarot cards & numerology reading
• Angel cards & numerology reading
• Past life / karma reading
• Personal spiritual cleansing (removing negative energy & blockages, rebalancing energy field)
• Spiritual house cleansing (removing negative energy or unwanted entity from house or land, rebalancing energy field)
• Pet/animal spiritual cleansing (removing negative energy & blockages, rebalancing energy field)


Moja oferta zawiera:

• Wróżba z Kart Tarota wraz z portretem numerologicznym
• Wróżba z Kart Anielskich wraz z portretem numerologicznym
• Wróżba z kart połączona z numerologią oraz mediumship, czyli przekazem wiadomości od bliskich zmarłych
• Wróżba karmiczna - analiza poprzednich wcieleń i karmy
• Ezoteryczne oczyszczanie osób i zwierząt (oczyszczanie z negatywnej energii, podczepów oraz blokad energetycznych, przywracanie równowagi energetycznej)
• Ezoteryczne oczyszczanie pomieszczeń oraz ziemi, działki (oczyszczanie z negatywnej energii oraz duchów, przywracanie równowagi energetycznej)