Price List

Price List

Telephone & Video consultation via WhatsApp & Messenger
30 minutes - £35
45 minutes - £50
1 hour - £60

One-to-one private consultation
1 hour - £60
2 hours - £100

Spiritual cleansing (removing negative energy & rebalancing energy field) is priced individually.

Group readings / party readings - please enquire for price.

All readings are by appointment only. Please call to arrange booking.

Payment accepted via bank transfer, PayPal, cash or debit/credit card.
Readings are for entertainment purposes only. You must be 18 years old + to participate.


Konsultacja telefoniczna oraz video przez WhatsApp lub Messenger
30 minut - £35
45 minut - £50
1 godzina - £60

Wróżba osobista
1 godzina - £60
2 godziny - £100

Ezoteryczne oczyszczanie osób, zwierząt i pomieszczeń jest wyceniane indywidualnie.

Wróżby grupowe (Party Readings) proszę o kontakt w celu wyceny.

Konsultacje przeprowadzane są tylko na wcześniejsze zapisy. Proszę o kontakt telefoniczny, żeby zabukować termin.

Płatność poprzez transfer bankowy, PayPal, gotówkę oraz karty debetowe/kredytowe.
Wróżby są dokonywane wyłącznie w celach rozrywkowych dla osób które ukończyły 18 lat.